تفاوت پد روزانه و قاعدگی

پد قاعدگی

پد روزانه چیست ؟ پد روزانه پدی است که شما به منظور ترشحات واژینال از آنها استفاده می کنید. این پدها لایه ضد آب ندارند و خیلی باریک و نازک هستند برای اینکه بدن شما به راحتی طی روز تنفس داشته باشد. از این پدها برای لکه بینی طی دوران قاعدگی هم میتوان استفاده کرد.