پد روزانه طرح بته جقه سبز

39,000 تومان

طول داخلی پد 22 سانتیمتر
عرض خارجی پد 8 سانتیمتر

18 در انبار