پد مخصوص بی اختیاری ادرار

پد پارچه ای

بی اختیاری ادرار ممکن است برای برخی افراد مشکل ساز باشد از جمله افراد سالخورده و برخی از افرادی که جوان تر هستند. کسانیکه با این مشکل روبرو هستند می توانند از تمام انواع پد قاعدگی بر اساس سایز استفاده کنند، افراد سالخورده که تحرک کمتری دارند و اکثرا در بستر به حالت خوابیده به