بندیلک بلند

9,500 تومان

بتدیلک ها تکی بوده و به صورت رندوم از لحاظ طرح ارسال می شوند.

طول این بندیلک 25 سانتی متر می باشد.

8 در انبار