کیف شستشو

کیف شستشو

کیف شستشو : یک کیف دولایه  توری مانند  سر کیف توسط یک بند بسته می شود موارد استفاده از کیف شستشو : کیف شستشو همانطور که از اسمش مشخص است مخصوص شستشو می باشد شما می توانید پد ها و جوراب یا لباس زیر خود را توسط این کیف بشویید دقت کنید اگر قصد انداختن